Blog Image

mindful living

Mindful living

Her kan du se indlæg om forskellige aspekter inden for Mindful Living.
Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, diskutere og kommentere - og naturligvis også at komme med nye indlæg, som du ønsker at diskutere.

De syv grundværdier

Mindful living Posted on Thu, March 12, 2015 10:25:29

Accept: Betyder det, at man skal acceptere alt – uanset hvilken holdning man ellers har til det?

At være accepterende betyder ikke at være passivt resignerende, eller at man kan lide alt og skal sætte principper og værdier over styr. Det betyder kun, at man er villig til at se tingene, som de er lige nu, dvs. acceptere at det forholder sig sådan lige nu. Hvis man derimod forsøger at bortforklare eller kaste et slør over den faktiske situation, eller hvis man fylder den med frygt, spontane domme eller ønsker, kan man ikke handle hensigtsmæssigt.

Acceptance means: For now, this is what the situation, this moment, requires me to do, and so I do it willingly” (Eckhart Tolle)

Men det gælder ikke kun om at erkende og acceptere, hvad der måtte komme, det vigtigste er måske at acceptere sig selv. Kun ved at erkende og acceptere sig selv, får man overskud til at rumme og acceptere andre, præcis som de er.

I meditationen træner vi accept ved at minde os selv om, at vi skal være åbne og modtagelige og acceptere, at tanker, følelser og stemninger opstår undervejs, fordi det er sådan, det er, lige nu. Først når vi accepterer, at tanker og følelser dukker op, kan vi give slip på dem igen og vende opmærksomheden mod meditationsobjektet.

“The only way to live is to accept each moment as an unrepeatable miracle” (Unknown). smileyDe syv grundværdier

Mindful living Posted on Mon, March 09, 2015 15:42:23

Tålmodighed: Når man både skal undlade at stræbe og udvise tålmodighed, går udviklingen så ikke helt i stå?

Grundværdien Tålmodighed ligger tæt op ad værdien Ikke-stræben, og måske kunne man godt se dem som en samlet værdi. De rummer begge det mest essentielle i en Mindful sindstilstand, nemlig at leve fuldt og helt i NUet.

At være tålmodig betyder at være åben og at give sig selv mulighed for at opleve den rigdom, der ligger i hvert eneste øjeblik. Man accepterer, at udviklingen ikke kan forceres, og at ting kun kan udfolde sig optimalt i eget tempo. Dermed bliver fundamentet for udviklingen solidt, holdbart og rigtigt. Man kan hele tiden mærke, hvor man er, og får dermed mulighed for justeringer undervejs.

Rastløshed og utålmodighed er hyppige gæster under meditation, specielt i den tid hvor man endnu ikke har fået indarbejdet meditation som en obligatorisk og uundværlig del af sin hverdag. Men netop gennem meditation får man lejlighed til at udvikle evnen til tålmodighed. Sindet vandrer hele tiden, og hver gang sindet begynder at planlægge dagens eller den kommende tids aktiviteter, har man mest lyst til at afbryde meditationen, så man kan komme i gang med at handle på det. Men igen drejer det sig om, med tålmodighed at acceptere sindets tilbøjelighed til at vandre og med venlighed føre opmærksomheden tilbage til meditationsobjektet.

“It is difficult to be patient, but to waste the rewards for patience is worse” (Abu Bakr) smiley

http://instagram.com/p/0Av78OJlMF/De syv grundværdier

Mindful living Posted on Sun, March 08, 2015 13:10:30

Ikke-stræben: Er der noget galt med at sætte sig et mål og stræbe efter at nå det?

Næsten alt hvad vi foretager os, gør vi med et eller andet formål og for at opnå noget bestemt. At sætte sig et mål og stræbe efter det opfattes da også sædvanligvis som noget positivt.

Det er fint at vide, hvor man gerne vil hen, og hvad man gerne vil. Men når man har fundet ud af, hvad vej man vil, skal man slippe målet af syne og i stedet koncentrere sig om det sted, hvor man er lige nu. Hvert eneste skridt på vejen skal opleves og leves fuldt ud. Man kan ikke springe nogle skridt over. Så bliver der huller i fundamentet.

Man må acceptere, at tingene tager tid og skal have mulighed for at udvikle sig i det helt rigtige tempo.

Mindfulness drejer sig om at være opmærksom på, hvad der sker lige nu i den situation, man netop befinder sig i. Det er der, livet leves.

Det er også vigtigt, at man tager den holdning med sig, når man mediterer. Sidder man i meditationen og har fokus på, hvad man vil opnå via sin meditation, går man glip af det, der er det vigtige og centrale ved meditationen, nemlig igen og igen at trække de vandrende tanker og opmærksomheden tilbage til meditationsobjekt og situation – lige HER og lige NU. smiley

http://instagram.com/p/vqLbVIJlDu/De syv grundværdier

Mindful living Posted on Fri, March 06, 2015 11:15:45

At være tillidsfuld: Hvad har tillidsfuldhed med Mindfulness at gøre?

Denne grundværdi bliver i flere lærebøger erstattet med Aversion og Tiltrækning som grundværdi. Jeg har valgt at beholde den oprindelige værdi, Tillid (jf. Jon Kabat-Zinn), af flere årsager. Dels mener jeg, at Aversion og Tiltrækning i vid udstrækning omfattes af værdierne Ikke-bedømmelse og Accept, og dels ser jeg Tillid / Tillidsfuldhed som et meget væsentligt element på vejen til en tilstand af Mindfulness.

Når vi arbejder hen imod en tilstand af Mindfulness, arbejder vi samtidig hen imod psykisk styrke. Forudsætningen for at føle sig psykisk stærk er, at vi tror på os selv, dvs. at vi har tillid til, at det, vi mærker, og det, vi gør, er det rigtige i netop det øjeblik, vi hver især befinder os i.

Derfor er det vigtigt, at man via sin meditationstræning udvikler en basal tillid til sig selv, så man stoler på egen intuition og dømmekraft.

Man skal naturligvis være åben og modtagelig over for det, man kan lære af andre, men man skal undgå blot at imitere andre, hvor gode og rigtige de end virker. Man må hele tiden være bevidst om at leve sit eget liv, på lige præcis den måde, man selv fornemmer, er den rigtige.

Når man har tillid til sig selv, er man også i højere grad tilbøjelig til at vise andre den tillid, der er en forudsætning for at udvikle gode og positive relationer.

“Trust yourself to do what your heart is guiding you to do. Your intuition is powerful. Trust it!” (livelifehappy.com) smileyDe syv grundværdier

Mindful living Posted on Wed, March 04, 2015 09:35:01

Ikke-bedømmelse: Hvorfor er det vigtigt, at vi ikke hele tiden dømmer og vurderer?

Det er svært for os at lade være med at bedømme og vurdere. Hver gang vi møder et nyt menneske eller en ny situation, forsøger vi at sammenligne det med nogen eller noget, vi allerede kender. Verden virker mere overskuelig, når vi kan rubricere og systematisere alt og putte tingene i “de rigtige kasser”.

Man kan sige, at vi typisk har tre muligheder, når vi grovsorterer: Noget vi synes godt om og forholder os positivt til, noget vi ikke bryder os om og forkaster, og noget vi forholder os neutralt til.

Det er selvfølgelig nødvendigt i mange af livets situationer at kunne tage stilling, men vi bruger også denne grove sortering, når det ikke giver mening – og ikke gør nogen konkret forskel i den pågældende situation. Konsekvensen er, at vi ikke oplever tingene / situationen / mennesket fuldt ud. Når først vi har sat en mærkat (god, dårlig, neutral) på situationen, stopper vores oplevelse, for nu ved vi jo godt, hvad vi synes.

Tendensen til at dømme og vurdere rammer også hyppigt ens selvopfattelse. Har vi først sat en mærkat på os selv, f.eks. “nej, jeg kan ikke finde ud af matematik”, eller “jeg er en klovn til at spille fodbold”, ja, så er det nærmest umuligt nogensinde at komme videre på de områder. Den forforståelse, vi har, forhindrer os i at få ændret på situationen.

De bedømmelser, vi skal forsøge at slippe af med, er alle dem, der ikke bidrager konstruktivt til hverken eget eller andres liv. Det gælder om at blive opmærksom på, hvornår vi bare dømmer / bedømmer, uden det giver mening. Vi skal i stedet for forsøge at skelne mellem tingene, vi oplever, uden at dømme, således det bliver en ikke-diskriminerende / ikke-rubricerende bedømmelse, åben og ærlig oplevelse. smiley

http://instagram.com/p/yphPemJlL_/De syv grundværdier

Mindful living Posted on Mon, March 02, 2015 14:47:56

Beginner’s Mind: Hvorfor er det vigtigt at møde verden med et åbent / “barnligt” sind?

Vi møder ofte verden med en vis overlegen holdning. Vi vil helst give indtryk af, at vi ikke er til at imponere. Vi er naturligvis erfarne og kender det hele udmærket i forvejen.

Dermed begrænser vi vores egen mulighed for at se, høre, føle, opleve, hvad der rent faktisk foregår omkring os. Vi har fokus på det, vi forventer, dvs. vores forforståelse og erfaring begrænser vores mulighed for at opleve nyt. Vores selvdefinition forbliver intakt, ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den virkelige situation HER og NU. Men det virker trygt ikke at skulle forholde sig til nye, ukendte oplevelser.

Verden er meget kompleks. Hele tiden er der nye indtryk, nye opfindelser, nye tiltag, man skal forholde sig til. Derfor er det nemmest at møde “det gammelkendte” med en “been there / done that”-holdning, men derved afskærer man sig fra en stor del af oplevelsen af tilværelsen lige HER og NU – og dermed fra nye indsigter, nye overraskelser og fra at gå i dybden og komme til bunds i den situation, der udspiller sig for øjnene af en.

Hvis vi vil opleve virkeligheden fuldt ud, må vi derfor genlære barndommens evne til at blive overrasket, forundret, imponeret, som når et barn oplever noget for aller første gang. smiley

http://instagram.com/p/x4XDuAplKL/Meditation

Mindful living Posted on Fri, February 27, 2015 17:03:54

Hvordan kan man bedst håndtere det evindelige tankemylder?

Specielt når man mediterer og forsøger at have fokus på sit åndedræt, bliver man opmærksom på tankemylderet. Men tankerne er der som regel altid – også når man ikke mediterer. Og tankerne vanskeliggør oplevelsen af NUet.

Det gælder om at forstå og acceptere, at tankerne kun er mentale bevægelser i sindet, og noget, som vi selv skaber. Der er ikke andre, der putter tankerne ind i sindet på os. Gennem den regelmæssige meditation trænes vi i at blive opmærksomme på tankerne og, når vi bliver det, at føre opmærksomheden til HER og NU.

Forestil dig tankemylderet som skyer på en efterårshimmel. Nogle er lette, lyse, luftige. De forsvinder let eller går i opløsning. Andre er måske større, tungere, mørkere. De flytter sig kun langsomt og er sværere at slippe. Men alle svæver alligevel videre til sidst.

Uanset størrelse og tyngde: Alle tanker er kun selvskabte, mentale bevægelser i sindet. Derfor: Registrer blot, at der var en tanke, og før så med venlighed din opmærksomhed tilbage til meditationsgenstanden, sædvanligvis åndedrættet.

Brug også denne nærværsøvelse i forbindelse med dine almindelige daglige gøremål, der ofte udføres pr. rutine, fordi dine tanker er i gang med noget andet. smileyMeditation

Mindful living Posted on Wed, February 18, 2015 13:56:04

Hvordan kan man bevare roen, når man mediterer?

Det kræver mental udholdenhed og vilje at holde fast i den daglige meditation, indtil det bliver en helt naturlig – og uundværlig – del af hverdagen.

At sidde stille i 20 minutter kan godt virke kedeligt. Man bliver måske rastløs og utålmodig, når man ellers er vant til at have fart på. Og når man sædvanligvis “bare sætter sig ned”, er det ofte med en fjernbetjening eller en mobiltelefon i nærheden, så man undgår at kede sig.

Men denne rastløshed, utålmodighed og kedsomhed kan udmærket indgå som en værdifuld genstand for meditationen. Man skal så blot observere sine reaktioner, men undlade at blive irriteret over, at de er der, og heller ikke forsøge med magt at tvinge dem væk. I stedet må man acceptere, at de er der, og med tålmodighed blive ved med at føre opmærksomheden tilbage til det sædvanlige meditationsobjekt, åndedrættet.

Og så behøver man heller ikke at starte med 20 minutters meditation. Man kan udmærket starte med 10-12 minutter, eller endda mindre, og så øge gradvist, indtil man har fundet den praksis, der passer én bedst. smiley« PreviousNext »